ROB: 10 aandachtspunten voor verkiezingsprogramma’s

Nu het kabinet gevallen is en de verkiezingen weer op komst zijn, werken de verschillende politieke partijen hard aan hun verkiezingsprogramma’s. 

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) draagt hier, als onafhankelijke adviseur van regering en parlement, graag aan bij en heeft daarom op basis van zijn meest recente publicaties 10 belangrijke aandachtspunten opgesteld.

Aandachtspunten

Tot slot

Als straks de verkiezingen voorbij zijn en de uitslag bekend is, zal de coalitievorming beginnen van een nieuwe regering die vervolgens met een nieuw regeerakkoord zal komen. In de loop der tijd zijn regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. De werkelijkheid van vandaag vraagt echter om een responsief openbaar bestuur en om een regeerakkoord dat niet alleen stuurt, maar vooral ook verbindt.

In het signalement Het regeerakkoord als startdocument pleit de ROB daarom voor een regeerakkoord dat meer het karakter heeft van een startdocument dan van een minutieus uitgestippelde marsroute waarvan slechts bij hoge uitzondering mag worden afgeweken. De richting wordt bepaald in het startdocument, de weg ernaartoe is nog flexibel en kan door de politiek en de samenleving worden bepaald.

Een regeerakkoord als startdocument biedt verschillende voordelen. Zo verhoogt het de kwaliteit van het politieke debat, geeft het ruimte voor beïnvloeding aan regerings- en oppositiefracties, maakt het gebruik van maatschappelijke kennis, expertise en betrokkenheid en vergroot het de flexibiliteit.

Dit alles draagt bij aan een breed gedragen overheidsbeleid. Het regeerakkoord als startdocument is daarmee een open uitnodiging gericht aan de politiek (zowel regerings- als oppositiepartijen) en aan de samenleving om vanuit hun kennis en betrokkenheid een bijdrage te leveren aan het overheidsbeleid.