Signalement Het regeerakkoord als startdocument

In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar en leggen deze vast in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. De Raad voor het openbaar bestuur pleit voor een regeerakkoord als startdocument.

Nederland kent regeerakkoorden sinds 1918. Deze zijn steeds omvangrijker, gedetailleerder en vaak ook dwingender van karakter geworden. De werkelijkheid van vandaag vraagt echter om een responsief openbaar bestuur, en om een regeerakkoord dat niet alleen stuurt maar vooral ook verbindt.

Startdocument

De Raad voor het openbaar bestuur pleit in het signalement ‘Het regeerakkoord als startdocument’ voor een regeerakkoord dat meer het karakter heeft van een startdocument dan van een minutieus uitgestippelde marsroute waarvan slechts bij hoge uitzondering mag worden afgeweken. De richting wordt bepaald in het startdocument, de weg ernaartoe is nog flexibel en kan door de politiek en de samenleving worden bepaald.

Voordelen

Een regeerakkoord als startdocument biedt voordelen. Het:

  1. Verhoogt de kwaliteit van het politieke debat
  2. Geeft ruimte voor beïnvloeding aan regerings- en oppositiefracties
  3. Maakt gebruik van maatschappelijke kennis, expertise en betrokkenheid
  4. Vergroot de flexibiliteit

Dit draagt bij aan een breed gedragen overheidsbeleid. Het regeerakkoord als startdocument is daarmee een open uitnodiging gericht aan de politiek (zowel regerings- als oppositiepartijen) en aan de samenleving om vanuit hun kennis en betrokkenheid een bijdrage te leveren aan het overheidsbeleid.

In de media

De fluwelen revolutie begint in de regio, Trouw, 18 maart 2017
'Minderheidskabinet heeft veel voordelen', interview met Jacques Wallage, BNR, 19 juni 2017 
Zo'n ouderwets regeerakkoord kan echt niet meer, interview met Jacques Wallage, Trouw 19 juni 2017
Formeren zoals wij dat doen, is hopeloos verouderd, Trouw, 23 juni 2017
Procesakkoord in Kaag en Braassem, Platform O, 3 januari 2018