Privacy

Persoonsgegevens die u op Raadopenbaarbestuur.nl opgeeft, gebruikt de Raad voor het Openbaar Bestuur alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Als u een publicatie of de ROB-nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. De raad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De raad zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

U kunt contact opnemen met de Raad voor het Openbaar Bestuur om te vragen welke gegevens de raad van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens. Dit is conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).