Toegankelijkheid

Een toegankelijke website kan door iedereen worden gebruikt. Dat betekent onder meer dat de informatie die erop staat door voorleessoftware goed wordt gelezen en dat teksten goed zichtbaar en begrijpelijk zijn. De website van de Raad voor het Openbaar Bestuur is gedeeltelijk toegankelijk (niveau B). 

Verklaring

Het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' bepaalt dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft de toegankelijkheidsverklaring voor zijn website gepubliceerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen:

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Documenten die zijn gepubliceerd vóór september 2020 zijn niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid? Meld het ons via Contact. Ook kunt u een alternatief opvragen voor informatie die niet toegankelijk is.