RSS

Met de RSS-feed van Raadopenbaarbestuur.nl krijgt u automatisch bericht in uw RSS-reader bij publicatie van een nieuwsbericht.

Op Raad voor het Openbaar Bestuur - Nieuwsberichten vindt u de feed voor nieuwsberichten en de abonneer-optie.

RSS-reader

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader.
Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd.