Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van Raadopenbaarbestuur.nl de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.

CC0 houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze website is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.