Home

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. De ROB besteedt in het bijzonder aandacht aan democratie, rechtsstaat en financiële verhoudingen.

Webinar reeks

Webinar Rol nemen, ruimte geven. Rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking.

Steeds meer grote opgaven pakt het Rijk samen met gemeenten, provincies en waterschappen op. Hoewel het Rijk zich daarbij voorneemt om zich als gelijkwaardig partner op te stellen, loopt dat in de praktijk vaak mis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur naar drie vormen van interbestuurlijke samenwerking in drie verschillende regio’s.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Webinar Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van gedragssturing met data.

In het digitale tijdperk lijken steeds meer maatschappelijke partijen het gedrag van burgers te willen sturen met data. De Raad voor het Openbaar Bestuur wil met het advies 'Sturen of gestuurd worden?' bijdragen aan de (politieke) discussie over de legitimiteit van gedragssturing met data. Dit advies brengt de ROB eind mei uit.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Webinar Bestuurlijk organisatie van regionale opgaven

De Raad voor het Openbaar Bestuur onderzocht hoe de aanpak van alle regionale opgaven effectief en democratisch gelegitimeerd georganiseerd kan worden binnen ons bestuurlijk bestel. De ROB brengt het advies eind mei/begin juni uit.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws