Home

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. De ROB besteedt in het bijzonder aandacht aan democratie, rechtsstaat en financiële verhoudingen.

Aankomende bijeenkomsten

Dag voor de Financiële Verhoudingen

Samen werken, samen betalen? Op donderdag 16 april is de derde Dag van de Financiële Verhoudingen. Deze keer is het thema de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Zoals het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het creëren van werk en welzijn in regio’s. Het wordt een heel interessante en leuke dag: de Bredase wethouder Boaz Adank doet de opening, Ruben Maes is de dagvoorzitter en De Speld sluit de dag af. Kom ook!

Activiteitendata
-
Theater De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda

Nieuws

Meer nieuws