Home

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. De ROB besteedt in het bijzonder aandacht aan democratie, rechtsstaat en financiële verhoudingen.

Webinar reeks

Webinar Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van gedragssturing met data.

Webinar gemist of terugkijken? Dat kan binnenkort via de website. In het digitale tijdperk lijken steeds meer maatschappelijke partijen het gedrag van burgers te willen sturen met data. De Raad voor het Openbaar Bestuur wil met het advies 'Sturen of gestuurd worden?' bijdragen aan de (politieke) discussie over de legitimiteit van gedragssturing met data.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Webinar Bestuurlijk organisatie van regionale opgaven

Bij de vormgeving van de grote toekomstige maatschappelijke opgaven is het kabinet steeds en sterker dan in het verleden, afhankelijk van de gebiedsspecifieke uitwerking met regio’s. De vraag dringt zich op “of het bestuur zich voldoende kan aanpassen aan nieuwe vraagstukken waar het zich voor gesteld ziet.” De Raad voor het Openbaar Bestuur brengt op 24 juni een advies uit over het organiseren van regionale opgaven. Hoe kan de aanpak van het geheel aan regionale opgaven effectief en democratisch gelegitimeerd worden georganiseerd binnen ons bestuurlijke bestel? Daarover gaat het derde en laatste webinar uit deze reeks.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws