Home

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. De ROB besteedt in het bijzonder aandacht aan democratie, rechtsstaat en financiële verhoudingen.

Online bijeenkomst

Dag van de Financiële Verhoudingen

Samenwerken, samen betalen? Op donderdag 15 oktober is de derde Dag van de Financiële Verhoudingen. Dit jaar is het thema de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Zoals het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het creëren van werk en welzijn in regio’s. In verband met de maatregelen om de Covid-19-pandemie te beheersen wordt deze dag volledig online gehouden. Het oorspronkelijke programma is daarom omgezet in een interactieve digitale talkshow.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws