Financiën decentrale overheden

In het thema 'Financiën decentrale overheden' staan de publicaties over de omvang en verdeling van het gemeentefonds: de algemene uitkering, decentralisatie- en integratie-uitkeringen, en financiële steun uit het gemeentefonds (Artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet).
Ook vindt u hier publicaties over: financieel toezicht, het provinciefonds en de financiële verhouding tussen Rijk en provincie, specifieke uitkeringen van het Rijk aan decentrale overheden.