Financiën

De Raad voor het Openbaar Bestuur kijkt scherp naar de financiële verhoudingen tussen Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Lees hier de adviezen over de omvang en verdeling van het gemeentefonds: de algemene uitkering, decentralisatie- en integratie-uitkeringen, en financiële steun uit het gemeentefonds (Artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet). Maar ook over: financieel toezicht, het provinciefonds en specifieke uitkeringen van het Rijk aan decentrale overheden.