Begrotingsvoorschriften, controle en verantwoording

In 'Begrotingsvoorschriften, controle & verantwoording' vindt u de publicaties over begrotingsvoorschriften en mechanismen ter controle en verantwoording, zowel horizontaal (aan gemeenteraad of staten of aan burgers) als verticaal. Denk ook aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).