Artikel 12

Artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet regelt de financiële steun uit het gemeentefonds aan armlastige gemeenten (de aanvullende uitkering uit het gemeentefonds). In deze rubriek vindt u de 'Artikel 12'-adviezen van 1997 tot en met 2017.