Lokale belastingen

Deze rubriek bevat de adviezen die gaan over decentrale belastingen van gemeenten, waterschappen en provincies. Ook adviezen die niet specifiek hierover gaan, maar wel belangrijke aanbevelingen bevatten ten aanzien van het decentraal belastinggebied, zijn hierin opgenomen.