Specifieke uitkeringen

In deze rubriek treft u alle adviezen aan over specifieke uitkeringen van het Rijk aan decentrale overheden. Een specifieke uitkering betreft budget dat verplicht aan een door het Rijk gesteld doel besteed moet worden (geoormerkt) en waarover decentrale overheden verantwoording aan het Rijk moeten afleggen. De belangrijkste is het budget dat gemeenten krijgen van het Rijk om bijstandsuitkeringen uit te betalen.