Democratie & rechtsstaat

Wat bedoelen we met democratie en rechtsstaat, en hoe werken ze eigenlijk? Het zijn de rode draden in de manier waarop het openbaar bestuur werkt, en dus in de adviezen van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die adviezen gaan bijvoorbeeld over verschillende vormen van democratie, denk aan doe-democratie, zoals burgerinitiatieven en maatschappelijke democratie. 

Publicaties Democratie & rechtsstaat