Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid, en over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Bekijk de adviezen in voorbereiding:

Sturen met data

In het digitale tijdperk lijken steeds meer maatschappelijke partijen het gedrag van burgers te willen sturen met data.  >Lees meer

Webinarreeks 3, 10, 24 juni 2021

Webinar reeks

Op 3, 10 en 24 juni geven ROB-raadsleden een toelichting op de adviezen die in mei uitkomen. >Lees meer.

Organisatie van regionale opgaven

Hoe kan de aanpak van het geheel aan regionale opgaven effectief en democratisch gelegitimeerd worden georganiseerd binnen ons bestuurlijk model?  >Lees meer

Adviezen over financiële verhoudingen

Dit voorjaar komen adviezen uit over de herstructurering van de financiële verhoudingen voor de komende kabinetsperiode, de herverdeling van het gemeentefonds en de normeringssystematiek. > Lees meer