Adviestrajecten

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid. Bekijk de adviezen in voorbereiding.

Besturen met akkoorden

Besturen met akkoorden

Nederlandse regeringen zijn steeds meer gaan ‘besturen met akkoorden’, op uiteenlopende terreinen zoals zorg, onderwijs en klimaat. De ROB reflecteert op de wijze waarop dit zich verhoudt tot ‘kernwaarden van goed openbaar bestuur’. >Lees meer

Vrouwe Justitia

De Rechtsstaat

De Raad voor het Openbaar Bestuur is een adviestraject gestart over de rechtsstaat waarbij de focus ligt op de vragen: Hoe is het met de rechtsstaat in Nederland gesteld? Staat die onder druk en is het nodig om die op onderdelen te versterken? >Lees meer

Democratie, digitalisering en waarheid

Doen, durven of de waarheid

In het voorjaar van 2020 geeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een nieuwe essaybundel uit over democratie, digitalisering en waarheid. In de bundel gaan we dieper in op de vraag hoe waarheidsvinding te waarborgen in de democratie in het digitale tijdperk. >Lees meer

Dag financiele verhoudingen

Dag van de Financiële Verhoudingen

De Dag van de Financiële Verhoudingen is op donderdag 16 april 2020. Het thema van de dag is de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Noteer deze bijeenkomst alvast in uw agenda!  >Lees meer

Rol van het Rijk

Rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

Het is van groot belang dat samenwerkingen tussen het Rijk en medeoverheden leiden tot een gewenst resultaat. Hoe kan het Rijk binnen dit soort samenwerkingen een goede en effectieve partner zijn? >Lees meer

Klimaat

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

De regionale uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord kan mogelijk tot extra uitvoeringslasten voor provincies, gemeenten en waterschappen leiden. De ROB brengt deze extra uitvoeringslasten in kaart en brengt hierover in 2021 een advies uit.

Electrische auto

Derving opcenten Motorrijtuigenbelasting

In 2020 zal de ROB een zwaarwegend advies uitbrengen over de vraag in hoeverre de beleidsvoornemens van het Rijk gerelateerd aan de provinciale opcenten tot een substantiële wijziging in inkomsten van provincies leiden. Meer informatie volgt.

Lezing ROB

Lezing: ROB-lezing met Maxim Februari

Op donderdag 1 oktober om 16:00 - 17:30 uur houdt Maxim Februari een lezing in Den Haag. Meer informatie volgt.