Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid, en over de beleidsmatige aspecten van financiƫle verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Bekijk de adviezen in voorbereiding:

Wegingskader Wat is goed bestuur?

De Raad wil de grondbeginselen van goed openbaar bestuur zo goed mogelijk formuleren en verhelderen. > Lees meer.

Essaybundel Relatie wetenschap en politiek

Hoe zijn de werelden van (wetenschappelijke) kennis en beleid/politiek met elkaar verbonden? Voorjaar 2022 verschijnt een verkennende essaybundel over deze vraag. > Lees meer.

Verkenning Gezag van de overheid

Is het gezag van de overheid tanende? En hoe erg is dat? In een meerjarig traject verkent de Raad het functioneren van de overheid vanuit het perspectief van de burger. > Lees meer.