Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid, en over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Bekijk de adviezen in voorbereiding:

Adviezen over financiële verhoudingen

Dit voor- en najaar komen adviezen uit over de herstructurering van de financiële verhoudingen voor de komende kabinetsperiode, de herverdeling van het gemeentefonds en de normeringssystematiek. > Lees meer

Gevolgen van corona voor gemeenten en Caraïbisch Nederland

De Raad duidt de bestuurlijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten en Caraïbisch Nederland en doet aanbevelingen over hoe met deze gevolgen om te gaan. > Lees meer

Wegingskader Wat is goed bestuur?

De Raad wil de grondbeginselen van goed openbaar bestuur zo goed mogelijk formuleren en verhelderen. > Lees meer.

Essaybundel Relatie wetenschap en politiek

Hoe zijn de werelden van (wetenschappelijke) kennis en beleid/politiek met elkaar verbonden? Begin 2022 verschijnt een verkennende essaybundel over deze vraag. > Lees meer.

Verkenning Gezag van de overheid

Is het gezag van de overheid tanende? En hoe erg is dat? In een meerjarig traject verkent de Raad het functioneren van de overheid vanuit het perspectief van de burger. > Lees meer.