Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid, en over de beleidsmatige aspecten van financiƫle verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Bekijk de adviezen in voorbereiding.

Wegingskader goed openbaar bestuur

De ROB wil de grondbeginselen van goed openbaar bestuur zo goed mogelijk formuleren en verhelderen. > Lees verder

Uitvoering, beleid en politiek

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onderzoekt de komende tijd de relatie tussen uitvoering, beleid en politiek. Dit adviestraject is een vervolg op het advies Gezag herwinnenĀ van vorig jaar. Verder lezen.