Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid. Bekijk de adviezen in voorbereiding:

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

De regionale uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord leidt mogelijk tot extra uitvoeringslasten voor provincies, gemeenten en waterschappen. De ROB brengt deze extra uitvoeringslasten in kaart. >Lees meer

Rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

Hoe kan het Rijk een goede en effectieve partner zijn? >Lees meer

Sturen met data

In het digitale tijdperk lijken steeds meer maatschappelijke partijen het gedrag van burgers te willen sturen met data.  >Lees meer

Organisatie van regionale opgaven

Hoe kan de aanpak van het geheel aan regionale opgaven effectief en democratisch gelegitimeerd worden georganiseerd binnen ons bestuurlijk model?  >Lees meer