Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid. Bekijk de adviezen in voorbereiding:

Dag van de Financiële Verhoudingen

De Dag van de Financiële Verhoudingen is op donderdag 15 oktober 2020. Het thema van de dag is de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Kom ook!  >Lees meer

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

De regionale uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord leidt mogelijk tot extra uitvoeringslasten voor provincies, gemeenten en waterschappen. De ROB brengt deze extra uitvoeringslasten in kaart. >Lees meer

Rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

Hoe kan het Rijk een goede en effectieve partner zijn? >Lees meer

Publieke waarden en lokale media

Dit is een vervolgadviesaanvraag over de organisatie en financiering van lokale publieke omroepen.
>Lees meer

Sturen met data

In het digitale tijdperk lijken steeds meer maatschappelijke partijen het gedrag van burgers te willen sturen met data.  >Lees meer

Ondersteuning decentrale volksvertegenwoordigingen

Advies over ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen. >Lees meer