Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid, en over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Bekijk de adviezen in voorbereiding:

Adviezen over financiële verhoudingen

Dit voor- en najaar komen adviezen uit over de herstructurering van de financiële verhoudingen voor de komende kabinetsperiode, de herverdeling van het gemeentefonds en de normeringssystematiek. > Lees meer

Corona virus illustratie

Gevolgen van corona voor gemeenten

Wat zijn de bestuurlijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten? > Lees meer

kompas bestuur

Toetsingskader Wat is goed bestuur?

De Raad wil de grondbeginselen van goed openbaar bestuur zo goed mogelijk formuleren en verhelderen. Het toetsingskader wordt najaar 2021 verwacht. > Lees meer.

Landschap Sint Eustatia

Gevolgen van corona voor de BES-eilanden

Wat zijn de bestuurlijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor BES-eilanden? > Lees meer.

Ritsen verbonden

Essaybundel Relatie wetenschap en politiek

Hoe zijn de werelden van (wetenschappelijke) kennis en beleid/politiek met elkaar verbonden? Begin 2022 verschijnt een verkennende essaybundel over deze vraag. > Lees meer.