Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid, en over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Bekijk de adviezen in voorbereiding:

Elke regio telt!

Welke rol spelen de rijksoverheid en andere partijen om problematische verschillen tussen regio’s te voorkomen, om de brede welvaart in alle gebieden te bevorderen? Advies over een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's. Lees verder

Leren in transities

In dit advies zoekt de ROB aan de hand van beginselen van goed openbaar bestuur het antwoord op de vraag wat er voor de overheid nodig is om te leren in transities.

Wegingskader Wat is goed bestuur?

De ROB wil de grondbeginselen van goed openbaar bestuur zo goed mogelijk formuleren en verhelderen. > Lees verder