Adviestrajecten

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid. Bekijk de adviezen in voorbereiding.

Dag financiele verhoudingen

Dag van de Financiële Verhoudingen

De Dag van de Financiële Verhoudingen is op donderdag 15 oktober 2020. Het thema van de dag is de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Kom ook!  >Lees meer

Rol van het Rijk

Rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

Hoe kan het Rijk een goede en effectieve partner zijn? >Lees meer

Klimaat

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

De regionale uitvoering van afspraken in het Klimaatakkoord kan leiden tot extra uitvoeringslasten voor provincies, gemeenten en waterschappen. De ROB brengt in 2021 hierover advies uit.

Lezing ROB

ROB-lezing met Maxim Februari

Op donderdag 1 oktober om 16:00 - 17:30 uur houdt Maxim Februari de ROB-lezing in Den Haag. Meer informatie volgt.

Adviestraject Sturen met data

In het digitale tijdperk lijken steeds meer maatschappelijke partijen het gedrag van burgers te willen sturen met data.  >Lees meer