Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid, en over de beleidsmatige aspecten van financiƫle verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Bekijk de adviezen in voorbereiding:

Wegingskader Wat is goed bestuur?

De ROB wil de grondbeginselen van goed openbaar bestuur zo goed mogelijk formuleren en verhelderen. > Lees verder