Adviezen in voorbereiding

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid, en over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Er zijn verschillende vormen van advisering, gevraagd en ongevraagd, kleine en grote thema's.  Lees hier het volledige werkprogramma voor 2024. 

Uitvoering, beleid en politiek

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onderzoekt de komende tijd de relatie tussen uitvoering, beleid en politiek. Dit adviestraject is een vervolg op het advies Gezag herwinnen van vorig jaar. Verder lezen.

Transparantie

Transparantie geldt als een belangrijke waarde voor de het openbaar bestuur. De gedachte is dat burgers in een democratische rechtsstaat inzicht moeten kunnen hebben in de informatie en het handelen van de overheid, en zo controle op de macht kunnen uitoefenen. Maar, draagt transparantie ook (altijd) bij aan de gezagswaardigheid? Dat is de vraag waarmee de ROB de komende tijd aan de slag gaat. Het advies hierover verschijnt in 2024. Verder lezen.