Transparantie en gezag

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onderzoekt de komende tijd of en hoe transparantie bijdraagt aan de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. Het adviestraject is een vervolg op het signalement Gezag Herwinnen, dat in november 2022 verscheen.  

Transparantie geldt als een belangrijke waarde voor de het openbaar bestuur. De gedachte is dat burgers in een democratische rechtsstaat inzicht moeten kunnen hebben in de informatie en het handelen van de overheid, en zo controle op de macht kunnen uitoefenen. Maar, draagt transparantie ook (altijd) bij aan de gezagswaardigheid? Dat is de vraagt waarmee de ROB de komende tijd aan de slag gaat.


Wat zijn de verschillende functies van transparantie voor het openbaar bestuur, wat vraagt ‘transparantie’ van de overheid, en wat zijn daarvan de effecten? Neemt het gezag van het openbaar bestuur bij de burger door transparantie (altijd) toe, en als dat niet zo is: welke vorm en mate van transparantie kunnen wél daaraan bijdragen en hoe dat te waarborgen? Het advies hierover verschijnt in 2024. 
 

Tijdlijn

Najaar 2023: Literatuuronderzoek en verkennende gesprekken

Voorjaar 2024: Advisering

Verwachte publicatiedatum: rond de zomer 2024

Werkgroep

Angelique Berg, voorzitter

Caelesta Braun

Frank van Ommeren

Daan Musters (staf)