Prof. mr. dr. F.J. (Frank) van Ommeren

Prof. mr. dr. F.J. (Frank) van Ommeren

Functie
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht
Werkt bij
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. mr. dr. Frank van Ommeren is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Benoemingstermijn

Eerste termijn

Tweede termijn

Wel/niet herbenoembaar

1 juli 2017-30 juni 2021

1 juli 2021-30 juni 2025

Niet herbenoembaar

Voorheen was Frank van Ommeren (coördinerend) raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie.

In zijn onderzoek richt Frank zich op de verhouding tussen recht, regulering en governance. Zijn onderzoek is ten dele fundamenteel wetenschappelijk van aard en ten dele bestemd voor de wetgevings- en rechtspraktijk.
Hij is gespecialiseerd in het overheidscontractenrecht en het recht van de semipublieke instellingen. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de keuze van wetgevingsinstrumenten en hun alternatieven. In zijn cursussen, lezingen en publicaties spelen het openbaar bestuur en de beginselen van de democratische rechtsstaat steeds een grote rol.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de opleidings- en curriculumcommissie van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen
  • Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving
  • Voorzitter van de redactie van RegelMaat, Nederlands Tijdschrift voor Wetgeving
  • Raadsheer-plaatsvervanger (rechter) in het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • Lid van de VNG Adviescommissie Gemeenterecht
  • Lid van de examencommissie van de Law Firm School
  • Lid van de redactie van Jurisprudentie Bestuursrecht plus
  • Vaste annotator van AB Rechtspraak Bestuursrecht voor de rechtspraak van de Hoge Raad

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Frank van Ommeren heeft bijdragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
juni 2022 Essaybundel Wetenschap en overheidsbeleid, een spanningsvolle relatie
juni 2021 Adviesrapport Droomland of niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen van regio's
november 2020 Adviesrapport Goede ondersteuning, sterke democratie. Over de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen
april 2020 Adviesrapport Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving
maart 2020 Position paper Rondetafelgesprek Tweede Kamer over dikastocratie
juni 2019 Signalement Ondertussen in Den Haag. Over de invloed van de decentralisaties op het functioneren van de Rijksoverheid
maart 2018 Adviesrapport Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordiger

Selectie overige publicaties en activiteiten

januari 2023

Artikel Rechtsstatelijke cultuur vereist empathie van overheid en burger, op: Platform O

december 2022 Artikel Op zoek naar een rechtsstatelijke cultuur, in: Nederlands Jurustenblad, nr. 38
juli 2022 Blog De wetenschap als zesde macht: onafhankelijk en neutraal?
juli 2021 Van fluoridering en kinderopvangtoeslag naar Big Tech - De Academie voor Wetgeving tussen rechtsstaat, legaliteit en actualiteit. Bijdrage in de bundel 'Naar wetten die werken', een uitgave ter ere van het 20-jarig jubileum van de Academie voor Wetgeving
juni 2021 Dankwoord bij aanbieding 1e exemplaar van het boek Wetsanalyse voor een werkbare uitvoering van wetgeving met ICT, webinar Belastingdienst
februari 2021 Artikel In de digitale wereld moet het publieke domein worden heroverd (samen met Han Polman),  in: Binnenlands Bestuur
september 2020 Vergeet de rechtsstaat niet bij bij de evaluatie van de corona-aanpak, in: NRC
maart 2020 Spreekmoment over ‘Dikastocratie?’, Ronde Tafelgesprek Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken