Prof. mr. dr. F.J. (Frank) van Ommeren

Prof. mr. dr. F.J. (Frank) van Ommeren

Functie
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht
Werkt bij
Vrije Universiteit Amsterdam

Frank van Ommeren is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Voorheen was hij (coördinerend) raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie.

Frank van Ommeren richt zich in zijn onderzoek op de verhouding tussen recht, regulering en governance. Zijn onderzoek is ten dele fundamenteel wetenschappelijk van aard en ten dele bestemd voor de wetgevings- en rechtspraktijk.
Hij is gespecialiseerd in het overheidscontractenrecht en het recht van de semipublieke instellingen. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de keuze van wetgevingsinstrumenten en hun alternatieven. In zijn cursussen, lezingen en publicaties spelen het openbaar bestuur en de beginselen van de democratische rechtsstaat steeds een grote rol.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de opleidings- en curriculumcommissie van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen
  • Voorzitter van de redactie van RegelMaat, Nederlands Tijdschrift voor Wetgeving
  • Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving
  • Lid van de VNG Adviescommissie Gemeenterecht
  • Lid van de examencommissie van de Law Firm School
  • Lid van de redactie van Jurisprudentie Bestuursrecht plus
  • Vaste annotator van AB Rechtspraak Bestuursrecht voor de rechtspraak van de Hoge Raad

Recente publicaties en activiteiten

Lopende adviestrajecten:

Publicatie:


Artikel:


Lezing:

Postion paper:


Eerder
Zie Jaarverslag 2019
Zie Jaarverslag 2018