Uitvoering, beleid en politiek

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onderzoekt de komende tijd de relatie tussen uitvoering, beleid en politiek. Dit adviestraject is een vervolg op het advies Gezag herwinnen van vorig jaar.

De uitvoering is het gezicht van de overheid richting de burger. De Raad denkt dat een betere publieke dienstverlening bijdraagt aan de gezagswaardigheid van de overheid. Er gaat veel goed in de uitvoering, maar de afgelopen jaren werden ook steeds meer problemen zichtbaar. De Raad vraagt zich af welke veranderingen er in de relatie tussen uitvoering, beleid en politiek nodig zijn om die problemen goed aan te pakken.

Er is al veel onderzoek verschenen over de problematiek in de uitvoering. De problemen blijken ondanks de adviezen in het bestaande onderzoek lastig op te lossen en daarom graaft de ROB met dit traject een spade dieper. Er is gekeken naar de probleemanalyses en aanbevelingen die nu in omloop zijn en ook bestudeert de ROB de uitvoering in historisch perspectief. Daarnaast onderzoekt de ROB de uitvoeringspraktijk door gesprekken met uitvoeringsprofessionals te voeren en praktijkvoorbeelden te bekijken.  

Oproep
De ROB gaat graag het gesprek aan over de relatie tussen politiek, beleid en uitvoering met experts, ervaringsdeskundigen of anderszins geïnteresseerden. Heeft u een interessant praktijkvoorbeeld? Neem hiervoor contact op met Mariet de Boer, staflid, mariet.boer@raadopenbaarbestuur.nl.  
 

Tijdlijn

Juni 2023: Literatuuronderzoek en verkennende gesprekken

September 2023: Praktijkonderzoek

Januari 2024: Advisering

Verwachte publicatiedatum: maart 2024

Werkgroep

Raadsleden     Stafleden
Huri Sahin (voorzitter)  Mariet de Boer (projectcoördinator)
Frank Hendriks Daan Musters
Frank van Ommeren Sandra Tuk (communicatie)
Marlous van der Zande (stagair)