D.J.H. (Daan) Musters MA

D.J.H. (Daan) Musters MA

Functie
Adviseur
Telefoonnummer
+31 6 50 17 44 93
E-mailadres
daan.musters@raadopenbaarbestuur.nl

Daan Musters (1996) is sinds oktober 2021 adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daan heeft een bachelor en researchmaster Geschiedenis afgerond aan Universiteit Leiden. Zijn afstudeerscriptie schreef hij over de totstandkoming van het Nederlandse minderhedenbeleid in de jaren zeventig en tachtig. Naast zijn studie werkte hij als freelance journalist en podcastmaker voor verschillende bedrijven, organisaties en overheden. Veel van zijn journalistieke werk raakte direct of indirect aan het Nederlandse openbaar bestuur

In 2021 en 2022 was Daan betrokken bij de totstandkoming van het signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur en stelde hij de bundel Gezicht geven aan gezag. Drie reportages over gezag in de praktijk samen. Hij werkte ook mee aan het advies Asielopvang uit de crisis dat de Raad voor het Openbaar Bestuur in samenwerking met de Adviesraad Migratie uitbracht. Momenteel houdt Daan zich bezig met het adviestraject over de relatie tussen uitvoering, beleid en politiek en het adviestraject over transparantie.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Datum Titel

december 2023

Bijdrage aan het digitale magazine van de ROB Gesprekken over gezag
november 2022 Bundel Gezicht geven aan gezag. Drie reportages over gezag in de praktijk
november 2022

Signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur

juni 2022

Advies De asielopvang uit de crisis

Selectie overige publicaties en activiteiten

Blog It’s the ideology, stupid!, november 2023
Symposium Bijdrage aan het ROB-symposium Gezag in uitvoering, in Rotterdam, 4 oktober 2023. 
Artikel Bijdrage aan de Staat van Ambtelijke Dienst (STAD) 2023, onder de titel: Met gezag vertrouwen herstellen, samen met Mariet de Boer en Katrien Termeer, mei 2023.
Interview ‘Daan Musters: “Burgers weten precies of ze wel of niet serieus genomen worden”’, Overheid van nu, 3 maart 2023
Podcasts

Het gezag van de voetbalcoach met Steven Pont, 23 december 2022

Het gezag van de dominee met Almatine Leene, 24 november 2022

Zoeken naar waarheid, 15 mei 2019

Blog Waarom de spreidingswet geen dwangwet hoeft te zijn, 21 november 2022
Debatavonden Stikstof, natuur en boerenprotesten, MIMIK Deventer, 29 november 2022
Een rechtvaardige overheid en regionaal onbehagen i.s.m. KIEM en Dialoog & Ethiek, Forum Groningen, 28 november 2022
Desinformatie, gezag en achterdocht, De Balie, 8 november 2022