Podcast Zoeken naar waarheid

Deze podcast hoort bij het advies 'Zoeken naar waarheid. Over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk'.
Minister Ollongren verzocht de Raad voor het Openbaar Bestuur de kansen en gevaren van digitalisering te analyseren, en een handelingsperspectief te bieden. De Raad heeft daarbij gekozen voor de focus op waarheidsvinding, omdat dit proces een belangrijke rol speelt bij het bepalen, bekritiseren en bijsturen van de koers van beleid.

In de podcast kunt u luisteren naar:

  • De reactie van minister Ollongren op het advies
  • 01:35-05:15 ROB-raadslid Katrien Termeer over de totstandkoming van het advies
  • 05:42-13:25 ROB-adviseurs Bart Leurs en Jasper Zuure over het ideaal van waarheidsvinding
  • 15:20-23:50 ROB-adviseurs Bart Leurs en Jasper Zuure over desinformatie, desintegratie en despotisme
  • 24:15-30:20 ROB-raadslid Katrien Termeer over de waarborging van waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk