Gezicht geven aan gezag

 Drie reportages over gezag in de praktijk

Besturen draait steeds vaker op een conflict uit. Hoe komt dat? Waarom treden mensen hun overheid steeds vaker met wantrouwen tegemoet? Wat is nodig om de relatie tussen overheid en burger te herstellen?

Het waren deze vragen die de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aanzetten om in de zomer van 2021 een verkenning naar het Gezag van de overheid op te starten.  Als onderdeel van de verkenning heeft de ROB een drietal casestudies uitgevoerd die in reportagevorm zijn opgetekend. 

De Raad voor het Openbaar Bestuur velt nadrukkelijk geen oordeel over de individuele casussen en het handelen van overheidsfunctionarissen of burgers; zo zijn de reportages ook niet opgebouwd. Het doel van de reportages is het schetsen van de verschillende belevingswerelden van burgers en overheden en de complexe dilemma’s waar burgers en overheden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid mee te maken krijgen.