Overzicht 'Gezag van de overheid'

Het vertrouwen van burgers in de overheid lijkt al enkele jaren te dalen. Recente gebeurtenissen als de Toeslagenaffaire en de coronacrisis hebben daar geen goed aan gedaan. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) verkent de komende jaren het functioneren van de overheid vanuit het perspectief van de burger. Ook wordt het vertrouwen van de burger in de overheid onderzocht. 

Doe mee met de Maand van het Gezag!

In november 2022 organiseert de ROB de Maand van het Gezag. Tijdens deze maand zullen we verschillende studies over het gezag van de overheid naar buiten brengen, waaronder een signalement, een essay en een studie naar praktijkcasussen. Ook publiceren we diverse blogs en podcasts en organiseren we verschillende bijeenkomsten, met o.a.:

8 november

Debat - Desinformatie, gezag en achterdocht
Locatie: De Balie Amsterdam 
Terugkijken

9 november Bijeenkomst HvA/Rathenau
Voor internationale studenten
10 november

Overhandiging 1e exemplaar 'Gezag herwinnen' aan minister Bruins Slot
Meer informatie

10 november

Nacht van de Lobbyist 2022 
Meer informatie

17 november Inspectieraad
19 november Vereniging voor Raadsleden
22 november Vereniging van Griffiers
23 november Wethoudersconferentie
25 november

Griffiedag ProDemos
Meer informatie

28 november

Debat - Een rechtvaardige overheid en regionaal onbehagen 
Locatie: Groningen
Meer informatie en aanmelden

29 november

Debat - Stikstof, natuur en boerenprotesten 
Locatie: Deventer
Meer informatie en aanmelden

30 november Jongerendebat - De toekomst van het gezag

Animatie 'Gezag van de overheid'

Deze video duurt 1 minuut en 53 seconden

SPREKER: "Er speelt van alles in de samenleving: asielbeleid, stikstofproblematiek, klimaatverandering. Om deze en andere problemen aan te pakken heeft de overheid gezag nodig. Maar haar gezag is niet vanzelfsprekend. Het vertrouwen in de politiek neemt af en burgers zijn kritisch. Sommige burgers haken zelfs af."

"Maar is de overheid haar gezag ook echt minder waard? Of is zij alleen minder gezagswaardig in de ogen van burgers? De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft dit bestudeerd aan de hand van drie criteria voor gezagswaardigheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid."

"Ten eerste is de overheid bekwaam als zij verstand van zaken heeft. Maar de afgelopen jaren heeft de overheid haar kennis en kunde op veel terreinen uitbesteed, terwijl kennis door digitalisering voor burgers toegankelijker is geworden."

"Ten tweede is de overheid betrouwbaar als zij zich aan haar afspraken houdt en eerlijk en helder is over de doelen die zij nastreeft. Maar door de focus op efficiëntie en effectiviteit worden de morele en normatieve consequenties van beleid onvoldoende herkend en erkend."

"Ten derde is de overheid betrokken als zij met burgers in verbinding staat. Daarvoor moeten bestuurders zichtbaar zijn in de samenleving, weten wat er speelt en daarnaar handelen. Maar voor veel burgers is de overheid te veel op afstand komen te staan. Daar waar de gezagswaardigheid van de overheid tekortschiet kan zij niet met gezag opereren."

"Maar de overheid kan haar gezag ook herwinnen door waar nodig te investeren in haar bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. De ROB werkt daarom aan een agenda voor het herwinnen van gezag."

"Denkt en doet u mee?"

Logo Raad voor het Openbaar Bestuur

Podcastserie 'Gezagsdragers'

Met de podcastserie 'Gezagsdragers' wil de ROB het gesprek over gezag en gezagswaardigheid verder verdiepen. In de eerste aflevering van ‘Gezagsdragers’ is Onno Eichelsheim – Commandant der Strijdkrachten van het Nederlandse leger – te gast.

Podcast Gezagsdragers - Generaal Onno Eichelsheim

Contact

  • Wil je met ons samenwerken, zelf iets te organiseren en de ROB uitnodigen of heb je een ander idee voor de Maand van het Gezag? Aarzel dan niet om ons te benaderen! Dit kan via info@raadopenbaarbestuur.nl o.v.v. 'Maand van het Gezag'.
  • Met tips of inhoudelijke vragen over het adviestraject Gezag van de overheid kunt u contact opnemen met Jasper Zuure.
Eerder verschenen publicatie
In 2018 bracht de ROB op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de essaybundel #Woest uit. In de bundel laten 18 toonaangevende experts hun licht schijnen op de vraag hoe de overheid het beste kan omgaan met de verontwaardiging van burgers en het grensoverschrijdend gedrag dat daar mogelijk het gevolg van is.

Eerdere debatavonden

Over het gezag van de Nederlandse overheid organiseerde de ROB in 2021 samen met De Balie al twee eerste debatavonden.

De eerste avond ging over het gebruik van data door de overheid en de 'verantwoordingskloof'. Hoe kan een tweede Toeslagenaffaire worden voorkomen?

Tijdens de tweede avond stond de staat van het vertrouwen in de overheid centraal. Heeft de overheid nog voldoende gezag? Wat is het risico van een overheid met tanend gezag? En wat kan er gedaan worden om vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen?

Bekijk de opnamen en foto's van de debatavonden.

Projectgroep

Raadsleden Stafleden