Verkenning Gezag van de overheid

Het vertrouwen van burgers in de overheid lijkt al enkele jaren te dalen. Recente gebeurtenissen als de Toeslagenaffaire en de coronacrisis hebben daar geen goed aan gedaan. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) verkent de komende jaren het functioneren van de overheid vanuit het perspectief van de burger. Ook wordt het vertrouwen van de burger in de overheid onderzocht. Op basis van verschillende verkenningen presenteert de ROB in november 2022 een agenda van vervolgthema’s die het gezag van de overheid raken.

Doe mee met de Maand van het Gezag!

In november 2022 organiseert de ROB de Maand van het Gezag. Tijdens deze maand zullen we verschillende studies over het gezag van de overheid naar buiten brengen, waaronder een signalement, een essay en een studie naar praktijkcasussen. Ook publiceren we blogs en podcasts en organiseren we verschillende bijeenkomsten.

Wil je met ons samenwerken, zelf iets te organiseren en de ROB uitnodigen of heb je een ander idee voor de Maand van het Gezag? Aarzel dan niet om ons te benaderen!

Neem voor meer informatie contact op via info@raadopenbaarbestuur.nl o.v.v. 'Maand van het Gezag'.

Eerdere debatavonden

Over het gezag van de Nederlandse overheid organiseerden we eerder al samen met De Balie twee debatavonden.

De eerste avond ging over het gebruik van data door de overheid en de 'verantwoordingskloof'. Hoe kan een tweede Toeslagenaffaire worden voorkomen?

Tijdens de tweede avond stond de staat van het vertrouwen in de overheid centraal. Heeft de overheid nog voldoende gezag? Wat is het risico van een overheid met tanend gezag? En wat kan er gedaan worden om vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen?

Bekijk de opnamen en foto's van de debatavonden.

Projectgroep

Raadsleden

Stafleden

Planning

In november 2022 verschijnen diverse publicaties over het gezag van de overheid: een signalement, een essay en een studie naar praktijkcasussen. Ook presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur een agenda van vervolgthema’s die het gezag van de overheid raken.

Meer informatie

Met tips of vragen over de verkenning kunt u contact opnemen met Jasper Zuure.

In 2018 bracht de ROB op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de essaybundel #Woest uit. In de bundel laten 18 toonaangevende experts hun licht schijnen op de vraag hoe de overheid het beste kan omgaan met de verontwaardiging van burgers en het grensoverschrijdend gedrag dat daar mogelijk het gevolg van is.