De asielopvang uit de crisis

Gezamenlijk advies van de Adviesraad Migratie (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Dit advies verscheen op 14 juni 2022 en is aangeboden aan staatssecretaris Van der Burg (JenV).

De crisisaanpak bij de opvang van asielzoekers gaat ten koste van de kwaliteit van de opvang en bezorgt asielzoekers een valse start. Ook zet die aanpak het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de opvang voortdurend onder druk. Om uit de continue crisismodus te komen adviseren de Adviesraad Migratie (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de regering om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen die grote kans hebben op een asielvergunning (de zgn. ‘kansrijke’ asielzoekers). Tegelijkertijd moet de Rijksoverheid gemeenten structureel de middelen maar ook de ruimte geven om dit naar eigen inzicht én met oog voor de sociale samenhang te kunnen doen.

Onderdelen van het advies:

•          Van ad-hocmaatregelen naar een proactief opvangbeleid
•          Financiering moet gericht zijn op de lange termijn
•          Geef gemeenten de ruimte om asielopvang in te bedden in lokale samenleving