H. (Huri) Sahin

H. (Huri) Sahin

Functie
Burgemeester
Werkt bij
Gemeente Rijswijk

Huri Sahin is burgemeester van de gemeente Rijswijk.

Voor haar burgemeesterschap was Huri Sahin directeur bij Stichting Lokaal Rotterdam, centrum voor democratie. In deze rol werkte zij aan de versterking van lokale democratie en gaf zij leiding aan programma’s en activiteiten voor het verkleinen van de afstand tussen de inwoners en de gemeentepolitiek.

Daarvoor werkte Huri als Regio-accounthouder (Zuid-Holland en Zeeland) bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Het programma ondersteunt regio's in het maken van de Regionale Energie Strategie (RES). Bijvoorbeeld met kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord.

Van juni 2018 tot januari 2019 was zij wethouder Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Leefomgeving in de gemeente Oegstgeest.

Daarvoor werkte zij als projectleider bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Zij ontwikkelde verschillende projecten die bijdragen aan het versterken van de lokale democratie, zoals het project Politiek Bewust & Politiek Actief en de Dag van de Democratie. Ook heeft zij het programma ‘De Ervaring Leert’ opgezet dat bijdraagt aan de versterking van de positie van raadsleden.

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Huri gewerkt voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur en als projectleider Diversiteit voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Bijdragen aan de versterking van de lokale democratie heeft zij ook gedaan via VNG-International in Turkije, waarbij zij raadsleden heeft getraind over burgerparticipatie.

Zij is 10 jaar gemeenteraadslid in Zoetermeer geweest en 3 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Benoemingstermijn

Eerste termijn

Tweede termijn

Wel/niet herbenoembaar

1 juli 2017 – 30 juni 2021

1 juli 2021 – 30 juni 2025

Niet herbenoembaar

Nevenfuncties

  • Voorzitter Kinderrechtencollectief
  • Voorzitter adviescommissies Fonds Podiumkunsten

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Huri Sahin heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
november 2022 Adviesrapport Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur
november 2022 Bundel Gezicht geven aan gezag. Drie reportages over gezag in de praktijk
maart 2022 Adviesrapport Van crisis naar opgave. Over de blijvende gevolgen van de coronapandemie voor gemeenten en openbare lichamen in Caribisch Nederland
november 2020 Adviesrapport Lokale media, niet te missen.
november 2020 Adviesrapport Goede ondersteuning, sterke democratie. Over de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen.
juni 2020 Reader Het openbaar bestuur voorbij Corona.
april 2020 Adviesrapport Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving.
februari 2020 Adviesrapport Decentrale taak is politieke zaak.
september 2019 Briefadvies  Toekomstige organisatie en financiering lokale publieke omroepen.
juni 2019 Adviesrapport Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd.

Selectie overige publicaties en activiteiten

Blog Van ongekend onrecht naar een ongekend goed optreden, november 2021

Volksvertegenwoordiger: investeer in jezelf én in de democratie, oktober 2020

#Iemandmoethetdoen, november 2019
Presentatie Webinar 'Hoe maak je een sterke griffie voor een sterke raad?' van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, december 2020
Bijeenkomst 100 jaar Vrouwenkiesrecht, december 2019