H. (Huri) Sahin

H. (Huri) Sahin

Huri Sahin was van juni 2018 tot januari 2019 wethouder Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Leefomgeving in de gemeente Oegstgeest.

Daarvoor was zij projectleider bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Zij ontwikkelde verschillende projecten die bijdragen aan het versterken van de lokale democratie, zoals het project Politiek Bewust & Politiek Actief en de Dag van de Democratie. Ook heeft zij het programma ‘De Ervaring Leert’ opgezet dat bijdraagt aan de versterking van de positie van raadsleden.

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zij gewerkt voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur en als projectleider Diversiteit voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Bijdragen aan de versterking van de lokale democratie heeft zij ook gedaan via VNG-International in Turkije, waarbij zij raadsleden heeft getraind over burgerparticipatie.

Zij is 10 jaar gemeenteraadslid in Zoetermeer geweest en 3 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht, Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ)

Recente publicaties en activiteiten

Betrokken bij publicatie:

Weblog:

Eerder
Zie Raadsleden in 2018

Adviestraject

Het sociaal domein in de lokale democratie