H. (Huri) Sahin

H. (Huri) Sahin

Functie
Regio-accounthouder Zuid-Holland en Zeeland
Werkt bij
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Huri Sahin werkt sinds 1 november 2019 als Regio-accounthouder (Zuid-Holland en Zeeland) bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Het programma ondersteunt regio's in het maken van de Regionale Energie Strategie (RES). Bijvoorbeeld met kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord.

Van juni 2018 tot januari 2019 was Huri Sahin wethouder Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Leefomgeving in de gemeente Oegstgeest.

Daarvoor was zij projectleider bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Zij ontwikkelde verschillende projecten die bijdragen aan het versterken van de lokale democratie, zoals het project Politiek Bewust & Politiek Actief en de Dag van de Democratie. Ook heeft zij het programma ‘De Ervaring Leert’ opgezet dat bijdraagt aan de versterking van de positie van raadsleden.

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zij gewerkt voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur en als projectleider Diversiteit voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Bijdragen aan de versterking van de lokale democratie heeft zij ook gedaan via VNG-International in Turkije, waarbij zij raadsleden heeft getraind over burgerparticipatie.

Zij is 10 jaar gemeenteraadslid in Zoetermeer geweest en 3 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Kinderrechtencollectief
  • Voorzitter adviescommissies Fonds Podiumkunsten

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Huri Sahin heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
november 2020 Adviesrapport Lokale media, niet te missen.
november 2020 Adviesrapport Goede ondersteuning, sterke democratie. Over de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen.
juni 2020 Reader Het openbaar bestuur voorbij Corona.
april 2020 Adviesrapport Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving.
februari 2020 Adviesrapport Decentrale taak is politieke zaak.
september 2019 Briefadvies Toekomstige organisatie en financiering lokale publieke omroepen.
juni 2019 Adviesrapport Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd.

Selectie overige publicaties en activiteiten