Verslag Evenement 100 jaar vrouwenkiesrecht

De Raad voor het Openbaar Bestuur maakt na 100 jaar vrouwenkiesrecht de tussenstand op: Hoe is het eigenlijk gesteld met het aandeel vrouwen in het openbaar bestuur? Op maandag 9 december werd in Filmhuis Den Haag een speciale themapublicatie gepresenteerd.

Presentaties 100 jaar vrouwenkiesrecht

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft op verzoek van de ROB onderzoek gedaan naar de harde cijfers: Hoe ziet de ontwikkeling van vrouwenparticipatie in het openbaar bestuur in de afgelopen 100 jaar eruit? Esther de Jong laat de onderzoeksresultaten zien. Monique Leyenaar gaat vervolgens in op de strijd die hiervoor is geleverd. Huri Sahin leidt de bijeenkomst, en vertelt over haar eigen ervaring als vrouw in het openbaar bestuur. Géke Roelink licht de filmfragmenten toe die in het thema van deze middag zijn uitgekozen door Filmhuis Den Haag.

Ook een quotum voor de publieke sector

Tijdens de presentatie werd de vraag opgeworpen: Als er inmiddels een quotum is voor het bedrijfsleven, moet de publieke sector dan niet zelf volgen? Daarover is niet iedereen het eens. Het onderwerp maakt de lippen los. De discussie tiert welig, waarbij voor- en tegenstanders elkaar bestoken met vele argumenten. De doelstelling wordt vaak gedeeld, namelijk een eerlijke, evenredige participatie en vertegenwoordiging van vrouwen. Dit vergroot de legitimiteit en kwaliteit van bestuur. Tegelijkertijd spitst de discussie zich op de weg daar naartoe. Wettelijk interveniëren wordt als te hard gezien volgens sommigen, maar als noodzakelijk (kwaad) volgens anderen. Het organisch laten groeien is te soft volgens sommigen, terwijl anderen menen dat hierdoor het draagvlak in de samenleving groeit en er geen onnodige strijd ontstaat.

ROB stimuleert maatschappelijk debat over vrouwenquotum

Het laatste woord is nog niet gesproken. Vandaar deze tussenstand: waar staan we nu? En hoe is dat in 100 jaar tijd zo gegroeid? De Raad voor het Openbaar Bestuur levert graag intellectuele brandstof en hoopt het maatschappelijk debat te stimuleren. Met deze publicatie levert hij een feitelijke bodem van harde cijfers over het aandeel vrouwen dat politieke functies heeft gehad in de afgelopen 100 jaar. Daarnaast presenteert het de broodnodige historische context en plaatst. De Raad voor het Openbaar Bestuur benadrukt daarbij het democratisch belang van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in het openbaar bestuur.