Tweets @Raad_ROB

Geretweet door @Raad_ROB
Prof. Sarah de Lange @SLdeLange

Meepraten over verlaging kiesgerechtigde leeftijd? Kom dan op 14 maart naar onze @Raad_ROB bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar #jongbetrokken #bethereofbesquare #https://www.raadopenbaarbestuur.nl/publicaties/d/democratie-algemeen/project-politieke-betrokkenheid-jongeren twitter.com/ProDemos/statu…

10 minuten geleden
RaadOpenbaarBestuur @Raad_ROB

Voorzitter @Raad_ROB Han Polman is ervan overtuigd dat we de grote opgaven van deze tijd alleen aan kunnen door gebiedsgerichte focus, in samenwerking met alle bestuurslagen. Lees meer hierover in zijn weblog 'Veranderend samenspel': raadopenbaarbestuur.nl/actueel/weblog…

6 dagen geleden
Geretweet door @Raad_ROB
Jasper Zuure @Zuure
9 dagen geleden
Volg @Raad_ROB