Afscheid raadslid Angelique Berg

Raadslid Angelique Berg heeft haar tijdelijke lidmaatschap van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) afgesloten.

Met haar brede achtergrond in de rijksdienst heeft zij in de afgelopen twee jaar een heel waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de adviezen van de Raad; met een scherpe blik op onder meer de haalbaarheid en doorwerking van adviezen, de politiek-ambtelijke betrekkingen en de uitvoering. Het laatste advies waarbij zij betrokken was, over transparantie en gezagswaardigheid, zal later dit jaar verschijnen. 
Wij zijn Angelique zeer erkentelijk voor haar inzet en bijdrage aan de ROB in de afgelopen jaren.