Bestuur & organisatie

Het thema 'Bestuur & organisatie' bevat publicaties die gaan over de inrichting en het functioneren van de gemeentelijke en provinciale bestuurslaag, de organisatie en werkwijze van de Rijksoverheid, en de verantwoordelijkheid daarover.
Daaronder valt ook de samenwerking tussen gemeenten en gemeenteraden, de regionale samenwerkingsverbanden, de financiering van taken die in regionaal verband worden uitgevoerd en de verschillende vormen van toezicht. Benoemingen vindt u hier ook, zoals de positie en aanstellingswijze van de burgemeester.