Bestuur decentrale overheden

De publicaties in 'Bestuur decentrale overheden' gaan over inrichting, taak, schaal en functioneren van de gemeentelijke en provinciale bestuurslaag. Verder zijn hier publicaties te vinden over regionale samenwerkingsverbanden en de democratische legitimiteit daarvan. Tevens vindt u hier publicaties over de (her)inrichting van het openbaar bestuur op decentraal niveau en over herindelingen.

Uitgelicht