Essaybundel 'Verduurzaming, en nu de kosten nog'

De klimaatverandering plaatst de overheid en de samenleving voor een grote opgave. Verduurzamen van Nederland is daarbij de opdracht. Daarom organiseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur in april 2018 de Dag van de Financiële Verhoudingen over een duurzame samenleving. Het ging daarbij met name om de rol en betekenis van het lokaal bestuur bij deze opgave en de (verdeling van de) kosten. Tegelijkertijd heeft de Raad drie wetenschappers gevraagd een essay te schrijven over verschillende financiële aspecten die samenhangen met de verduurzamingsopgave.

Essays

In de essaybundel ‘Verduurzaming, en nu de kosten nog’ staan drie essays:

 1. Duurzaamheid en nieuwe financiële verhoudingen

  Nico Groenendijk belicht in zijn essay vanuit een wetenschappelijk theoretisch perspectief de betekenis voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en decentrale overheden voor de verduurzaming.

  Prof. dr. N.S. (Nico) Groenendijk is visiting professor aan het Joan Skytte Institute of Political Studies, Tartu (Estland).

 2. Duurzaamheid en lokale belastingen

  Arjen Schep staat in zijn bijdrage stil bij mogelijkheden en onmogelijkheden om het stelsel van lokale belastingen en heffingen in te zetten voor verduurzaming. Wat is wettelijk mogelijk, is het effectief, welke aanpassingen in het huidige stelsel van heffingen zijn wenselijk?

  Mr. dr. A.W. (Arjen) Schep is research manager & academic researcher bij het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.

 3. Kritische reflectie op huishoudelijk afvalbeleid in circulaire economie: ondoelmatigheid tiert welig

  Raymond Gradus plaatst in zijn essay kritische kanttekeningen bij de wijze waarop het uitgangspunt van de circulaire economie bij de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval vorm is gegeven. Hij wijst op onbedoelde neveneffecten en het uit oog verliezen van de doelmatigheid.

  Prof. dr. R.H.J.M. (Raymond) Gradus is hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is tevens verbonden aan het Zijlstra Center voor Public Control, Leadership en Governance.

Dag van de Financiële Verhoudingen 2018

Naast de essays is er ook een bewerking van de inleiding die Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), heeft gehouden op de Dag van de Financiële Verhoudingen. In zijn bijdrage schetst hij de ingewikkelde vraagstukken die samenhangen met de verduurzaming. Tot slot bevat de essaybundel een impressieverslag van deze eerste Dag van de Financiële Verhoudingen.