Toezicht

In 'Toezicht' vindt u de advisering over de verschillende vormen van toezicht en thema's die daar aan raken. Denk aan financieel toezicht, de inrichting van verantwoordingsinformatie en de vormgeving van bevoegdheden van de ene overheidslaag ten aanzien van de andere.