Bestuur Rijk

De publicaties in 'Bestuur Rijk' gaan onder meer over de organisatie en werkwijze van de Rijksoverheid, waaronder de wijze hoe bestuurs- en regeerakkoorden tot stand komen. Tevens treft u hier publicaties over het informatiebeheer van overheidsorganisaties en over de samenwerking van de Rijksoverheid met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties.