Vallen, opstaan en weer doorgaan. Ruimte voor leren in transities

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een advies uitgebracht over de energietransitie. Het advies 'Vallen, opstaan en weer doorgaan. Ruimte voor leren in transities' gaat in op de vraag hoe lereni n transities mogelijk is, zonder meteen elk risico te willen afdekken met nieuwe wet- en regelgeving.

De Raad beantwoordt de vraag aan de hand van beginselen van goed openbaar bestuur: rechtsstaat, democratie en bestuurlijk vermogen. Bij transities gebeuren dingen onbedoeld, dus is het de kunst om ruimte voor leren te creëren en dat stelt eisen aan het openbaar bestuur. Ruimte om fouten te maken, te proberen en te leren: vallen, opstaan en weer doorgaan.