Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.

Politieke betrokkenheid

Als we kijken naar de politieke betrokkenheid van jongeren, lijkt er sprake van een tegenstelling. Enerzijds hebben veel jongeren de afgelopen tijd hun betrokkenheid laten zien, bijvoorbeeld door de straat op te gaan voor het klimaat. Anderzijds zijn er over hun betrokkenheid ook zorgen, zoals over hun opkomst bij verkiezingen. Hoe deze tegenstelling te verklaren?

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) leverde met het essay De jeugd van tegenwoordig vertegenwoordigt de toekomst een essentiele bijdrage aan de bundel.  Hierin beargumenteert de ROB het belang om de politieke betrokkenheid van jongeren te vergroten. Dat is van grote maatschappelijke waarde, want de jongeren van vandaag zijn de dragers van de democratie van morgen.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Sociaal-Economische Raad; Nederlandse Sportraad; Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; Raad voor het Openbaar Bestuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Gezondheidsraad; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Adviesraad Migratie; Raad voor Cultuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; College ICT-toetsing. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.