Essaybundel Wetenschap en overheidsbeleid - een spanningsvolle relatie

In deze bundel schrijven gerenommeerde auteurs, waaronder Jet Bussemaker, Wim Derksen en Huub Dijstelbloem, vanuit de werelden van wetenschap, politiek en het snijvlak daartussen over dit onderwerp. De essays variëren van theoretische beschouwingen over de wenselijkheid van empirisch onderbouwde wetgeving en de verschillen tussen de werelden van wetenschap en politiek, tot concrete verslagen van het samenspel tussen beleid en wetenschap in bijvoorbeeld een staatscommissie. Ook bevat de bundel aanbevelingen om dit samenspel beter vorm te geven, zoals via experimenteerwetgeving.

De verhouding tussen kennis en (overheids)beleid – of politiek en wetenschap – is een actueel thema. Zij staan in een complexe verhouding tot elkaar en kunnen tegelijkertijd ook niet zonder elkaar. Die complexe relatie werd heel zichtbaar tijdens de coronacrisis. Lange tijd leunde het kabinet sterk op de adviezen van het Outbreak Management Team, waarin vooral medische wetenschappers zitting hebben. Maar hoe verhoudt dit zich tot het primaat van de politiek? Hoe diffuus en ingewikkeld kennis en beleid zich tot elkaar ook mogen verhouden, goed beleid kan niet zonder kennis.

U kunt kosteloos een gedrukt exemplaar van de bundel aanvragen via info@raadopenbaarbestuur.nl.