Werkprogramma 2020-2021

In het Werkprogramma 2020-2021 staat welke adviestrajecten nu lopen en welke thema's leidend zijn het komende parlementaire jaar.

Centrale thema's

Een van de centrale thema's in het programma is de toekomst van het decentraal bestuur. Het speelveld van decentrale overheden is sterk aan verandering onderhevig. Ook is er aandacht voor de thema's financiële verhoudingen en het openbaar bestuur voorbij corona. In het programma is ruimte gelaten om in te kunnen gaan op actuele politieke vragen.

Adviestrajecten in 2020-2021

Publicaties die in 2020 zijn uitgebracht:

Publicaties die in 2021 zijn uitgebracht:

Eenjarig programma

Gewoonlijk brengt de Raad een Werkprogramma uit over de komende twee jaar. Door de uitzonderlijke omstandigheden die zijn ontstaan door het coronavirus en de komende algemene verkiezingen van 17 maart 2021, brengt de Raad nu een Werkprogramma voor het komende parlementaire jaar uit.