Essay Verwerven, waarderen en wegen. De inzet van kennis bij beleidsadvisering in crisistijd

In dit essay identificeren en beschrijven de Gezondheidsraad, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de spanningen die in tijden van crisis kunnen ontstaan rondom de rol van kennis in (wetenschappelijke) advisering, beleid en politiek. 

De coronacrisis geeft ons een unieke kijk in de keuken van wetenschappelijke kennisontwikkeling en -advisering. Een belangrijke conclusie is dat het voorbereiden op een volgende crisis niet alleen betekent alles in het werk stellen om een crisis te voorkomen, maar ook het besef dat die volgende crisis er gáát komen. Het essay gaat in op de kenmerken van crises, zoals onzekerheid en onvoorspelbaarheid en het belang van transparantie en heldere communicatie. Daarnaast belicht het drie belangrijke lessen: adaptatie, multidisciplinariteit en verantwoordelijkheidsverdeling.

Werkconferentie

Begin dit jaar organiseerden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Gezondheidsraad en Raad voor het Openbaar Bestuur een werkconferentie over de rol van kennis vanuit het perspectief van crisisparaatheid in het licht van de COVID-19-pandemie. Tijdens de werkconferentie bogen wetenschappers uit verschillende disciplines, politici en bestuurders zich over de rol van kennis tijdens een crisis. De opbrengsten zijn verwerkt tot dit essay.

In de media