Essaybundel: Samenwerken, samen betalen?

Ter inspiratie voor de Dag van de Financiële Verhoudingen 2020 is de essaybundel ‘Samenwerken, samen betalen?’ samengesteld. Diverse wetenschappers en praktijkdeskundigen hebben daarvoor een essay geschreven. Het thema dit jaar is de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken.

De essayisten schrijven over de volgende vraagstukken:

 • Sjef Czyzewski - Systeemlogica vs. realiteit in het sociaal domein
 • Philip Karré - Samenwerking tussen sociaal ondernemers en (lokale) overheden
 • Annemarth Idenburg - Samenwerkingslogica vs. Financieringslogica in de regio Zwolle
 • Erik Stam - Leiderschap en Brede Welvaart in Regionaal Economische Systemen
 • Wim Derksen - Overheid, ruimtelijke ordening en de markt
 • Diny van Est - Revolverende Fondsen en de zoektocht naar democratische legitimiteit?
 • Esmée Driessen en Willemien den Ouden - Publieke financiering van burgerinitiatieven; meer ruimte voor maatschappelijke meerwaarde
 • Martijn Bolkestein - kansen en belemmeringen voor burgerinitiatief
 • Caspar van den Berg en Bart Leurs - financiële verhoudingen in de netwerksamenleving

Reflecties op essays

Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen werd door verschillende sprekers gereflecteerd op de essays. Na elke reflectie was er onder leiding van Ruben Maes volop mogelijkheid voor interactie, vragen en discussie.


Het programma van de derde dag was:
13:00 uur: Opening door Han Polman, voorzitter ROB
13:10 uur:

 • Welkom door Boaz Adank, wethouder van Breda, en pitch over de regiodeal Midden-West Brabant
 • Annelies Kroeskamp, ministerie van BZK

13:20 uur: Sadik Harchaoui, Chef de mission van Society Impact, Platform voor sociale innovatie, reflecteert in een pitch van vijf minuten op essays over sociale vraagstukken. Gevolgd door discussie met sprekers en online aanwezigen.

13:45 uur: Korte pauze

13:50 uur: Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht, reflecteert in een pitch van vijf minuten op essays over regionale ruimtelijke opgaven. Gevolgd door discussie met sprekers en online aanwezigen.

14:15 uur: Teus Baars, directeur energiecoöperatie Zeeuwind, reflecteert in een pitch van vijf minuten op essays over maatschappelijk initiatief. Gevolgd door discussie met sprekers en online aanwezigen.

14:40 uur: Han Polman

14:45 uur: Afsluiting door De Speld!

15:00: Einde

Papieren exemplaar?

Wilt u graag de papieren versie van de essaybundel? Geef dan uw adres door, wij sturen u graag een exemplaar toe.
Exemplaar aanvragen

Terugkijken

De Dag van de Financiële Verhoudingen was op 15 oktober 2020. In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het programma van deze dag omgezet naar een interactieve digitale talkshow. Deze kunt u hier tergkijken.

Terugkijken: Dag van de financiële Verhoudingen 2020: Samenwerken, samen betalen?

In de media: