Dag van de Financiële Verhoudingen 2020: Bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken

Op 16 april 2020 organiseert de ROB de derde dag van de Financiële verhoudingen. De Raad buigt zich bij de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Wat gaat er goed, maar ook: Wat kan er beter?

Welke belemmeringen zijn er bij bekostigen maatschappelijke initiatieven?

Als we kijken naar de samenwerkingen tussen Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke partners gaat het met name om de vraag: Welke belemmeringen zijn er in de (financiële) verhoudingen voor de succesvolle bekostiging van maatschappelijke initiatieven? De Raad wil graag kennis verzamelen over wat er goed gaat in de bekostiging van dergelijke initiatieven, maar ook wat er beter kan. Zoals bekostigen van bijvoorbeeld energie-transitie, regiodeals en bestrijding jeugdwerkloosheid.

Opstellen moderniseringsagenda

De Raad zal de opbrengst van dit traject gebruiken om voor het volgende kabinet een moderniseringsagenda op te stellen voor de financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden.

Save the date: donderdag 16 april 2020

Noteer deze dag in uw agenda en schrijf u alvast in. Stuur hiervoor een mail naar info@raadopenbaarbestuur.nl.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met adviseur Bart Leurs.