Dag van de Financiële Verhoudingen 2020: Bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken

Op 16 april 2020 organiseert de ROB de Derde dag van de Financiële Verhoudingen. De Raad buigt zich over de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Wat gaat er goed, maar ook: wat kan er beter?

Welke belemmeringen zijn er bij bekostigen maatschappelijke initiatieven?

Als we kijken naar de samenwerkingen tussen Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke partners gaat het met name om de vraag: welke belemmeringen zijn er in de (financiële) verhoudingen voor de succesvolle bekostiging van maatschappelijke initiatieven? De Raad wil graag kennis verzamelen over wat er goed gaat in de bekostiging van dergelijke initiatieven, maar ook wat er beter kan. Zoals bekostigen van bijvoorbeeld energie-transitie, regiodeals en bestrijding jeugdwerkloosheid.

Opstellen moderniseringsagenda

De Raad gebruikt de opbrengst van dit traject om voor het volgende kabinet een moderniseringsagenda op te stellen voor de financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden.

Meld u aan

Noteer donderdag 16 april 2020 in uw agenda en meld u aan: Stuur een e-mail naar info@raadopenbaarbestuur.nl.

Essaybundel

In de aanloop naar deze bijeenkomst wordt een essaybundel uitgebracht, waarin wetenschappers en andere deskundigen hun visie op dit vraagstuk delen. Deze essays dienen als input voor de presentaties en discussie op die dag. De bundel wordt dan ook begin april al digitaal ter beschikking gesteld voor alle deelnemers en andere belangstellenden, op deze site.

De volgende auteurs schrijven over diverse onderwerpen:

  • Jochen Mierau en Jan-Kees Helderman - PM
  • Sjef Czyzewski - Systeemlogica vs. realiteit in het sociaal domein
  • Philip Karré - Samenwerking tussen sociaal ondernemers en (lokale) overheden
  • Annemarth Idenburg - Samenwerkingslogica vs. Financieringslogica in de regio Zwolle
  • Erik Stam - Leiderschap en Brede Welvaart in Regionaal Economische Systemen
  • Wim Derksen - Overheid, ruimtelijke ordening en de markt
  • Diny van Est - Revolverende Fondsen en de zoektocht naar democratische legitimiteit?
  • Esmée Driessen en Willemien den Ouden - Publieke financiering van burgerinitiatieven; meer ruimte voor maatschappelijke meerwaarde

Meer informatie

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met adviseur Bart Leurs.