Dag van de Financiële Verhoudingen 2020: Samenwerken, samen betalen?

Op donderdag 15 oktober 2020 is de derde Dag van de Financiële Verhoudingen: Samenwerken, samen betalen? Over de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het creëren van werk en welzijn in regio’s.
De dag wordt geopend door ROB-voorzitter Han Polman, de Bredase wethouder Boaz Adank en Annelies Kroeskamp van het ministerie van BZK verzorgen de inleiding, Ruben Maes is dagvoorzitter en De Speld sluit de dag af!

Tijdens deze dag wordt kennis gedeeld over lessen en belemmeringen bij het bekostigen van maatschappelijke opgaven. Met name welke belemmeringen er zijn in de (financiële) relaties tussen Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke partners voor de succesvolle bekostiging van dergelijke opgaven. Na deze dag heeft u inzicht in de do’s en don’ts voor de bekostiging van netwerksamenwerking: wat werkt wel en wat niet? Onder welke omstandigheden?

Praktische informatie

Datum: donderdag 15 oktober 2020
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Inlooplunch: vanaf 12:15 uur
Locatie: Theater De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda

Programma

12:15 uur: Inlooplunch
13:00 uur: Opening door Han Polman, voorzitter ROB
13:10 uur:

 • Welkom door Boaz Adank, wethouder van Breda, en pitch over de regiodeal Midden-West Brabant
 • Pitch Annelies Kroeskamp, ministerie van BZK
 • Tweegesprek met Boaz Adank en Annelies Kroeskamp onder leiding van Ruben Maes

13:30 uur: Sadik Harchaoui, Chef de mission van Society Impact, Platform voor sociale innovatie,  reflecteert op essays | deel 1: sociale vraagstukken. Gevolgd door interactie met aanwezigen.
14:15 uur: PAUZE
14:30 uur: Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht, reflecteert op essays | deel 2: regionale ruimtelijke opgaven, gevolgd door interactie met aanwezigen.
15:15 uur: Teus Baars, directeur energiecoöperatie Zeeuwind, reflecteert op essays | deel 3: maatschappelijk initiatief, gevolgd door interactie.
16:00 uur: Han Polman
16:05 uur: Afsluiting door De Speld!
16:30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl
Indien u verhinderd bent, kunt u zich via dat adres ook afmelden.

Essaybundel

In diverse essays hebben wetenschappers en praktijkdeskundigen hun licht geworpen op de verschillende financiële vraagstukken rond het thema bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen wordt door sprekers gereflecteerd op de essays, en is er na elke reflectie volop mogelijkheid voor interactie, vragen en discussie, onder leiding van Ruben Maes.

De essayisten schrijven over de volgende vraagstukken:

 • Sjef Czyzewski - Systeemlogica vs. realiteit in het sociaal domein
 • Philip Karré - Samenwerking tussen sociaal ondernemers en (lokale) overheden
 • Annemarth Idenburg - Samenwerkingslogica vs. Financieringslogica in de regio Zwolle
 • Erik Stam - Leiderschap en Brede Welvaart in Regionaal Economische Systemen
 • Wim Derksen - Overheid, ruimtelijke ordening en de markt
 • Diny van Est - Revolverende Fondsen en de zoektocht naar democratische legitimiteit?
 • Esmée Driessen en Willemien den Ouden - Publieke financiering van burgerinitiatieven; meer ruimte voor maatschappelijke meerwaarde
 • Martijn Bolkestein - kansen en belemmeringen voor burgerinitiatief
 • Caspar van den Berg en Bart Leurs - financiële verhoudingen in de netwerksamenleving

Naar de Essaybundel Samenwerken, samen betalen?

Meer informatie

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met adviseur Bart Leurs.

Door de maatregelen ivm het Coronavirus is deze dag verplaatst naar donderdag 15 oktober 2020. Wie zich al aangemeld had, blijft op de lijst van deelnemers staan. U hoeft hiervoor geen extra actie te ondernemen.