Verslag Dag van de Financiële Verhoudingen 2018

Nederland staat de komende jaren voor de grote opgave de samenleving te verduurzamen: een klimaatneutrale energievoorziening, een klimaatbestendige omgeving, en een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, met grote financiële gevolgen voor gemeenten, provincies, marktpartijen, maatschappelijke actoren en burgers. Daarover ging deze eerste Dag van de Financiële Verhoudingen.

Verduurzamen – en nu het geld nog!

Programma:

 • Welkom door Milo Schoenmaker, plaatsvervangend voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur, burgemeester Gouda
 • Inleiding door Jan Jaap de Graeff, voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
  Over de betekenis en verantwoordelijkheid van decentrale overheden bij de verduurzamingsopgaven.
 • Keynote Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht: Verkeer en mobiliteit, Duurzaamheid
  Wat zijn de succes- en faalfactoren? Wat is (nog) nodig met het oog op wat in het Interbestuurlijke Programma van lokale overheden wordt verwacht?
 • Tweegesprek met Tijmen Smit, oud-wethouder Laren: Financiën en Duurzaamheid, en Arjen Schep, research manager & academic researcher bij het ESBL
  Over de (on)mogelijkheden om via lokale heffingen en belastingen verduurzamingsopgaven te financieren.
 • Presentatie Willem-Jan Stegeman, wethouder Amersfoort: Economie Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Innovatie
  Over hoe je als lokale overheid duurzaamheidsinitiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties kunt stimuleren en benutten.
 • Presentatie John Nederstigt, wethouder Haarlemmermeer: Duurzame economische ontwikkeling en –inrichting en energie
  Wat zijn de bestuurlijke en financiële knelpunten/oplossingen voor het verkrijgen van draagvlak voor een circulaire economie?