Terugkijken: Dag van de Financiële Verhoudingen 2022

Onlangs vond de vijfde Dag van de Financiële Verhoudingen plaats, met als centrale thema: regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven.

Vanuit de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle organiseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur een afwisselend programma met diverse sprekers. Zij reflecteerden op de wijze waarop decentrale overheden samen met de Rijksoverheid het beste invulling kunnen geven aan de grote maatschappelijke opgaven: hoe kunnen zij de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk inzetten, zodat dit bijdraagt aan de brede welvaart in alle regio’s?

Naast een grote opkomst in Zwolle werd het evenement ook in groten getale via de livestream gevolgd.

Essaybundel

Ter voorbereiding op de Dag van de Financiële Verhoudingen 2022 liet een aantal wetenschappers en deskundigen in een essay hun licht schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het centrale thema. Deze essays zijn samengebracht in de essaybundel Brede welvaart, grote opgaven.

  • Bekijk de pdf van de essaybundel.
  • Indien u een gedrukt exemplaar van de bundel wilt ontvangen kunt u een mailtje sturen aan: info@raadopenbaarbestuur.nl.

Sprekers

Het programma bestond uit een aantal pitches waarin verschillende sprekers (kritisch) reflecteerden op de essays, gevolgd door interviews met betrokken auteurs en praktijkdeskundigen.

De sprekers waren:

  • Eddy van Hijum (gedeputeerde Overijssel)
  • Janneke Rutgers-Zoet (adviseur / onderzoeker bij RUIMTEVOLK)
  • Eric van Oosterhout (burgemeester van Emmen)
  • Natalie Burgers (BZK-programmadirecteur Regio Deals)
  • Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance RUG)

Terugkijken?

Hieronder kunt u de registratie van de Dag van de Financiële Verhoudingen terugkijken: