Reflecties op Rust-Reinheid-Regelmaat

Deze bundel brengt het advies 'Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen' samen met de bijdragen van sprekers tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen. Ook is in deze bundel een beknopt historisch overzicht te lezen over (het debat over) de interbestuurlijke relatie tussen Rijk en de decentrale overheden.

Adviesrapport Rust-Reinheid-Regelmaat

Het advies Rust-Reinheid-Regelmaat verscheen in maart 2021, een week voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarin betoogt de Raad dat het evenwicht in taakverdeling en financiën tussen de verschillende overheden is verstoord. De financiële verhoudingen zijn uit het lood geraakt en te veel een onderdeel geworden van steeds terugkerende politieke onderhandelingen tussen de decentrale overheden en de Rijksoverheid.

Dag van de Financiële Verhoudingen

Tijdens de online Dag van de Financiële Verhoudingen op 15 april 2021 stond het advies centraal: wat moet er de komende kabinetsperiode worden geregeld om de balans in bestuurlijk-financiële verhoudingen weer te herstellen? Verschillende sprekers gaven op die vraag hun visie vanuit rijksperspectief, wetenschappelijk perspectief en vanuit de gemeentelijke praktijk.

Wilt u de bundel ontvangen?

Stuur dan een mailtje met uw adresgegevens naar info@raadopenbaarbestuur.nl. Wij sturen u de bundel dan toe.