Verslag Dag van de Financiële Verhoudingen 2019

Thema van de tweede Dag van de Financiële Verhoudingen op 18 april 2019 was 'Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?'.
Grote maatschappelijke opgaven houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Regionale samenwerking tussen overheden, en met andere maatschappelijke actoren is onvermijdelijk. Een steeds groter deel van het gemeentelijke budget wordt daardoor regionaal uitgegeven. Dit roept vragen op over doelmatigheid, onderlinge solidariteit, controle en verantwoording.

Dit was tevens het afscheidssymposium van ons raadslid prof. Maarten Allers die na 12 jaar terugtreedt uit de ROB en voordien Raad voor de financiële verhoudingen.

Essaybundel

De ROB heeft wetenschappers, onderzoekers en praktijkdeskundigen gevraagd hun licht te werpen op de verschillende financiële vraagstukken rond het thema regionale samenwerking. De bijdragen zijn samengevoegd in de essaybundel 'Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?'.

Programma van 18 april 2019

Welkom door Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort

Deel 1 | Regionale bekostigingsvraagstukken vanuit gemeentelijk perspectief
Korte pitches, reflectie en tegenwoord naar aanleiding van essays met:

 • Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen, over de essays:
  • Financiële overwegingen bij ambtelijke fusie en bestuurlijke herindeling, Michiel Herweijer,
  • Doelmatigheidswinst bij gemeentelijke samenwerking: wat is daar voor nodig?, Tom de Greef
 • Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, over de essays:
  • Onderlinge solidariteit bij regionale samenwerking, Irene Niessen
  • Budgettoedeling voor centrumgemeenten in gemeentefonds, Bruno Steiner
 • Kees van Dalen, wethouder van Houten, over de essays:
  • Sturing en controle van gemeentelijke uitbestedingen is vaak beperkt, Henk ter Bogt
  • Interne financiële verhoudingen, Peter Wilms

Intermezzo door Ronald Vuijk, oud-wethouder, oud-kamerlid en als promovendus verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde van de Radboud Universiteit

Deel 2 | Regionale bekostigingsvraagstukken vanuit Rijk en provinciaal perspectief

 • Annelies Kroeskamp, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, en
 • Jorie Mulder, gemeente Eindhoven Strategisch Adviseur coördinator Regio-enveloppe Eindhoven, over de essays:
  • Principieel pragmatisme: ontwerp-kwesties voor de financiële verhoudingen in regionale arrangementen principieel, Martijn van der Steen
  • Lenig en flexibel, Jan Verhagen
  • De regio in de financiële verhoudingen?!, Peter Verheij

Maarten Allers, raadslid van de ROB en directeur COELO, geeft een beschouwing over de financiële betekenis van regionale samenwerking

Notulen in beeld, door Denkschets

Afronding door Han Polman, voorzitter ROB