Drs. J.M.M. (Han) Polman - voorzitter

Drs. J.M.M. (Han) Polman - voorzitter

Functie
Commissaris van de Koning
Werkt bij
Provincie Zeeland

Han Polman is sinds 2013 Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland.

Voordat hij in 2013 Commissaris van de Koning in Zeeland werd, was Han Polman burgemeester van achtereenvolgens Noordwijkerhout en Bergen op Zoom. Daarvoor was hij werkzaam als directeur Welzijn bij de gemeente Vlaardingen en had diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij was lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad van Den Haag.

Han Polman behaalde zijn doctoraal Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Benoemingstermijn

Eerste termijn

Tweede termijn

Wel/niet herbenoembaar

1 juli 2017 - 30 juni 2021

1 juli 2021 - 30 juni 2025

Niet herbenoembaar

Nevenfuncties

  • Voorzitter Roosevelt Foundation
  • Voorzitter Waarderingskamer
  • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van NBTC Holland Marketing, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 
  • Voorzitter NAK, Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
  • Lid Deskundigencommissie Jeugd

Selectie publicaties en activiteiten

​​​​​
Publicatie Adviesrapport Coronascenario's doordacht (gezamenlijke adviesraden), september 2022
Artikel Decentrale overheden te vaak financieel sluitstuk regeerakkoord; Binnenlands Bestuur, maart 2024
Niet elk verwaarloosd probleem is een crisis (samen met Rien Fraanje), NRC, 14 september 2022
In de digitale wereld moet het publieke domein worden heroverd (samen met Frank van Ommeren), Binnenlands Bestuur, februari 2021

De veiligheidsregio bepaalt steeds meer, ‘die ontwikkeling gaat een keer schuren’, (samen met Caspar van den Berg en Rien Fraanje) NRC, januari 2021

Spelregels van de rechtsstaat zorgen ervoor dat tegenstellingen in ons land worden overbrugd, Nederlands Dagblad, april 2020
Essay Goede bedoeling centraal, Binnenlands Bestuur, april 2022

Werken aan samenwerking, Binnenlands Bestuur, januari 2020

Lezing Slotakkoord tijdens de Dag van de FInanciële Verhoudingen, april 2021
Besturen met akkoorden. Wenselijk en nodig, augustus 2019
Blog De waarde van gezag, november 2023
Gezag herwinnen, november 2022
Bestuurscultuur en goede bedoelingen, april 2022
Werk aan de winkel voor vertrouwen van burgers in de overheid, maart 2021