Blog: Gezag herwinnen

Weblog

Het gezag van de overheid is niet vanzelfsprekend. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) constateert dat het zelfs steeds minder vanzelfsprekend is. Gezag wordt verleend door burgers en berust op de vrijwillige aanvaarding van de macht van de overheid. In een democratie is het een belangrijke pijler, omdat het laat zien dat beleid gedragen wordt en burgers vertrouwen hebben in politici en bestuurders. Dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Terwijl de maatschappelijke opgaven, van klimaatverandering tot sociaal-economische ongelijkheden, juist een gezaghebbende overheid vragen. Gezag kan bijdragen aan vertrouwen.

Gezag is gelukkig geen natuurverschijnsel. Of instituten van de overheid, politici, bestuurders en ambtenaren het gezag waard zijn, kunnen ze zelf beïnvloeden. De ROB wil daarbij behulpzaam zijn. We verkennen het gezag van de overheid.

Een eerste resultaat is het signalement Gezag herwinnen - over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur dat we aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en via haar aan het hele openbaar bestuur. De inzichten die we delen zijn zowel relevant op centraal als decentraal niveau.

Bij de totstandkoming van dit signalement als eerste product van ons Gezag-traject moest ik denken aan de manier waarop ik als commissaris van de Koning gesprekken voer met potentiële burgemeesterskandidaten. Het gaat daarbij telkens om de vraag of iemand in staat is om zodanig tussen inwoners te staan om - als het nodig is - er ook boven te staan. Dat lukt alleen als je als persoon het ambt kunt dragen. Authentiek en met besef van rol en verantwoordelijkheid. Dat je serieus wordt genomen. Je moet dus weten waar je het over hebt, men moet op je kunnen rekenen en je moet mensen begrijpen en verstaan. In essentie geldt dit voor het hele openbaar bestuur. 

De ROB heeft dat nader geanalyseerd en komt tot de conclusie dat om gezag te herwinnen het openbaar bestuur moet inzetten op zijn eigen bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Daar kan iedereen op zijn manier binnen het openbaar bestuur aan werken.

November is een themamaand om met het publiek in gesprek te gaan over het thema gezag en de analyse van de ROB. Tijdens deze Maand van het Gezag organiseert de ROB verschillende debatavonden. Daarnaast publiceert de ROB op zijn website enkele gastblogs van studenten, wetenschappers en bestuurders om het gesprek over het thema gezag aan te zwengelen.

Het signalement Gezag herwinnen is slechts een eerste bouwsteen in het denken van de ROB over het gezag van de overheid. Op 10 november a.s. biedt de ROB zijn signalement aan Hanke Bruins Slot, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. Voor deze aftrap bent u van harte uitgenodigd. Meld u nu aan.

Han Polman is voorzitter van de ROB en Commissaris van de Koning in Zeeland.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.