Verslag Dag van de Financiële Verhoudingen 2021

Tijdens deze vierde Dag van de Financiële Verhoudingen stond het recent uitgebrachte advies 'Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen' centraal. Wat moet er de komende kabinetsperiode worden geregeld om de balans in bestuurlijk-financiële verhoudingen weer te herstellen? Verschillende sprekers gaven op die vraag hun visie vanuit wetenschappelijk perspectief en vanuit de gemeentelijke praktijk.

Terugkijken

De Dag van de Financiële Verhoudingen is opgenomen en kunt u hier terugkijken.

Reflecties op Rust-Reinheid-Regelmaat. Opbrengsten van de Dag van de Financiële Verhoudingen 2021.

De bijdragen van de sprekers tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen hebben we uitgebracht in een bundel samen met het advies 'Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen'. Bekijk de bundel 'Reflecties op Rust-Reinheid-Regelmaat' in pdf.

Wilt u de bundel ontvangen?

Stuur dan een mailtje met uw adres naar info@raadopenbaarbestuur.nl. Wij sturen u de bundel dan toe.

Vraag aan de zaal

Tijdens de bijeenkomst is via Mentimeter.com aan de zaal gevraagd: Wat is voor u het allerbelangrijkste onderwerp op het terrein van de bestuurlijke financiële verhoudingen dat een volgend kabinet moet aanpakken?

Het resultaat van de antwoorden is weergegeven in een woordwolk. Hoe vaker een woord is ingevuld, hoe groter de weergave van dat woord.

Klik op de afbeelding om die groter te maken.

Programma van 15 april 2021

Programma Dag van de Financiële Verhoudingen 2021
15.00 - 15.05 Opening door dagvoorzitter Lene Grooten (Bureau &Maes)
15.05 - 15.10 Welkomstwoord door ROB-voorzitter Han Polman
15.10 - 15.20 Toelichting op het advies door ROB-raadsleden Peter Wilms en Peter Verheij 
15.20 - 15.35

Financiële verhoudingen uit wetenschappelijk perspectief

Wat leren de wetenschappelijke inzichten over de werking van de financiële verhoudingen?

Door: Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden

15.35 - 15.50

Financiële-verhoudingen als één overheid

Hoe kan de bekostiging van meerjarige opgaven waarbij meerdere overheidslagen betrokken zijn het beste worden vormgegeven?

Dubbelinterview met Pieter Hilhorst, algemeen directeur IPO en Bernard ter Haar, voorzitter studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

15.50 - 16.05

Financiële  verhoudingen vanuit de gemeentelijke praktijk

Welke keuzes kunnen er (nog) lokaal gemaakt worden?

Door: Liesbeth Grijsen, wethouder van gemeente Deventer

16.10 - 16.30

Slotakkoord

Wat zijn de drie kernboodschappen voor het komende kabinet?

Vraaggesprek met Han Polman, voorzitter ROB en Chris Kuijpers, vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken