Vier nieuwe raadsleden bij de ROB

De ministerraad heeft drie nieuwe leden benoemd voor de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en daarnaast heeft de ROB een tijdelijk raadslid benoemd. Twee raadsleden starten op 1 juli 2023 en twee raadsleden per 1 oktober 2023.

Benoemingen
De nieuwe raadsleden per 1 juli 2023 zijn:

  • Caelesta Braun, hoogleraar Openbaar Bestuur en Maatschappelijke Democratie aan de Universiteit Leiden.
  • Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De nieuwe raadsleden per 1 oktober 2023 zijn:

  • Esmah Lahlah, wethouder in de gemeente Tilburg. 
  • Eddy van Hijum, gedeputeerde bij de provincie Overijssel* (tijdelijk raadslid).


Caelesta Braun, Ronald van Raak en Esmah Lahlah nemen de opengevallen plaatsen in die zijn ontstaan doordat van twee raadsleden - Katrien Termeer (tevens vicevoorzitter van de ROB) en Kees Jan de Vet - de laatste benoemingstermijn afliep; terwijl Daan Roovers onlangs is teruggetreden vanwege haar benoeming tot lid van de Eerste Kamer.
Eddy van Hijum is met ingang van 1 oktober 2023 benoemd tot tijdelijk raadslid van de ROB voor een periode van twee jaar (een tijdelijk raadslid wordt door de ROB zelf benoemd).

De Raad voor het Openbaar Bestuur is zeer verheugd met de komst van deze nieuwe raadsleden. Voorzitter Han Polman:
‘We willen als Raad voor het Openbaar Bestuur opereren als een krachtig adviesorgaan, met de nodige kennis, ervaring en voelhorens in de wetenschap, het openbaar bestuur en de samenleving van vandaag. In de nieuwe samenstelling zijn we daarin geslaagd. Ik heet de nieuwe leden van harte welkom en kijk met enthousiasme uit naar onze samenwerking.’

Verlenging zittende raadsleden
Twee huidige raadsleden Martiene Branderhorst en Peter Verheij zijn herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Van raadslid Peter Wilms is de tijdelijke benoeming verlengd tot april 2024.

*) Naar verwachting tot medio juli ’23.