Dr. M. (Martiene) Branderhorst

Dr. M. (Martiene) Branderhorst

Functie
Algemeen directeur
Werkt bij
Gemeente Den Haag

Dr. Martiene Branderhorst is algemeen directeur bij de gemeente Den Haag.

Als algemeen directeur houdt Martiene Branderhorst zich bezig met het duurzaam beter maken van de buitenruimte: vergrijzing, klimaatverandering, digitalisering en innovatieve mobiliteitsvormen veranderen de stad ingrijpend. Daarvoor was ze gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda. En heeft zij zowel binnen het openbaar bestuur (bij het rijk, de provincie en de gemeente), als in de zorg en het onderwijs, verschillende functies vervuld op het gebied van beleid, toezicht, uitvoering en management.

Martiene heeft een proefschrift geschreven over het gebruik van managementinformatie en momenteel verricht zij bij de Universiteit Utrecht onderzoek naar de gevolgen van de digitale technologieën voor de rol van publieke managers: wat is er voor hen nodig om deze ontwikkelingen te vertalen in gelegitimeerde datapraktijken met publieke meerwaarde. Het vinden van een manier dat technologische ontwikkelingen in dienst blijven staan van de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen is in haar ogen een zeer belangrijk thema voor het openbaar bestuur voor de komende jaren.

Benoemingstermijn

Eerste termijn

Tweede termijn

Wel/niet herbenoembaar

1 juli 2019 – 30 juni 2023

1 juli 2023 – 30 juni 2027

Niet herbenoembaar

Nevenfuncties

  • Research fellow Universiteit Utrecht: onderzoek naar digitaal leiderschap
  • Voorzitter Raad van Toezicht Libertas: zorgcentra en thuiszorg in Leiden (tot 1 juli 2023)
  • Voorzitter Raad van Toezicht van LMC: scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam (tot 1 september 2021)

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Martiene Branderhorst heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
februari 2024 Toelichting Wegingskader goed openbaar bestuur
februari 2022 Wegingskader goed openbaar bestuur
mei 2021 Adviesrapport Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data
maart 2021 Adviesrapport Rust, reinheid, regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen.
juni 2020 Reader Het openbaar bestuur voorbij Corona
mei 2020 Position paper Uitvoering: van sluitstuk naar startpunt
maart 2020 Signalement Kennis delen

Selectie overige publicaties en activiteiten

Presentatie Debatavond Voorkom een tweede Toeslagenaffaire, juni 2021

Webinar Sturen of gestuurd worden?, juni 2021

Co-referaat ROB-lezing, oktober 2020

VGS-sessie over het belang van onze rechtsstaat (naar aanleiding van adviesrapport Een sterkere rechtsstaat)
Blog Gemeente in tijden van Coronacrisis, april 2020