Wegingskader goed openbaar bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) ontwikkelt een Wegingskader goed openbaar bestuur.

Dit nog verder te ontwikkelen algemene wegingskader dient ter onderbouwing van de adviezen over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur. Het gebruik van één wegingskader verzekert een consistente lijn in de advisering op het punt van beginselen, waarden en normen van goed bestuur.