Drs. P.J.M. (Peter) Wilms - tijdelijk raadslid

Drs. P.J.M. (Peter) Wilms - tijdelijk raadslid

Functie
Economisch consultant publieke sector
Specialisme
Financiële verhoudingen

Peter Wilms is zelfstandig economisch consultant in de publieke sector. Tot 2019 heeft hij gewerkt bij APE Public Economics (APE), een economisch onderzoek- en adviesbureau voor de publieke sector waarvan hij mede-oprichter is. Bij APE heeft hij een groot aantal complexe financieel-bestuurlijke projecten geleid in de sectoren Openbaar bestuur, Justitie en Buitenlandse Zaken.

Voor 2000 heeft Wilms leidinggevende functies bekleed bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. Bij laatstgenoemd departement was hij ambtelijk verantwoordelijk voor de financiële verhoudingen met gemeenten en provincies.
Voor de ROB heeft hij bijdragen geleverd aan de essaybundels  Twee werelden verbinden (2017) en Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? (2019).

Sinds 2019 maakt Wilms deel uit van de Expertgroep Financiële verhoudingen van de VNG.

Wilms studeerde Economie in Tilburg.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Peter Wilms heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
maart 2021 Adviesrapport Rust, reinheid, regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen.
maart 2021 Tussenbericht herijking gemeentefonds
januari 2021 Adviesrapport Van Parijs naar praktijk. Bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord.
mei 2020 Briefadvies Opcenten Motorrijtuigenbelasting.
december 2019 Briefadvies Herziening uitkeringsstelsel
september 2019 Briefadvies Herijking algemene uitkering gemeentefonds
augustus 2019 Briefadvies wetsvoorstel Wet inburgering 2021

Selectie overige publicaties en activiteiten