Ronald van Raak geïnstalleerd als raadslid bij de ROB

Hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. dr. Ronald van Raak studeerde maatschappijgeschiedenis en filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde op een proefschrift over het 19-eeuwse conservatisme. Als docent geschiedenis was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werd hij directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, waarvan hij later voorzitter werd. Vervolgens was hij drie jaar lid van de Eerste Kamer, en zat veertien jaar in de Tweede Kamer. Momenteel is hij als hoogleraar Erasmiaanse waarden verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ronald was als kamerlid woordvoerder op het gebied van het binnenlands bestuur, constitutionele zaken, koninklijk huis, kiesrecht, beloning ambtsdragers, werkwijze van de Kamer, Koninkrijksaangelegenheden en veiligheid. Hij was in 2016 mede-initiator van de Wet bescherming klokkenluiders.

Ronald van Raak is met ingang van 1 juli 2023 benoemd tot raadslid van de ROB. De Raad voor het Openbaar Bestuur is zeer verheugd met de komst van Ronald en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking.